Ko??c??wka ciep??ych dni, ko??c??wka ??adnego s??oneczka i kr??tki wypad z osob─? dla mnie szczeg??lnie wyj─?tkow─? zaowocowa?? w kilka interesuj─?cych kadr??w, kt??rymi chcia??bym si─? z Wami podzieli─?.

Biedronka wi─?kszo??ci Polak??w kojarzy si─? z sieci─? market??w, innym za?? z owadami w kropeczki. Nie mniej jednak, dzi?? przedstawiam zdj─?cia tych 2gich. Dawno nie mia??em okazji fotografowa─? w plenerze, wi─?c mam nadziej─? ??e zdj─?cia przypadn─? do gustu :)

Zapraszam do podgl─?du kilku kadr??w, jakie uda??o mi si─? uchwyci─? podczas pleneru fotograficznego w Dylowie Szlacheckim.