18 lutego 2012 to dzie??, w kt??rym kolejna para przyrzek??a sobie mi??o??─?, wierno??─? i uczciwo??─? ma????e??sk─?.

Ceremonia odby??a si─? w ko??ciele w Makowiskach.

Zapraszam- poni??ej fotografie z ko??cio??a...