18 lutego 2012 to dzie??, w kt??rym kolejna para przyrzek??a sobie mi??o???, wierno??? i uczciwo??? ma????e??sk?.

Ceremonia odby??a si? w ko??ciele w Makowiskach.

Zapraszam- poni??ej fotografie z ko??cio??a...