Ko??c??wka sierpnia, wtorkowe popo??udnie, s??oneczko i kilka kadr??w z Mateuszem...

Tak mniej wi?cej i w skr??cie wygl?da??a spontaniczna sesja zdj?ciowa realizowana dla kolegi po fachu, kt??ry akurat potrzebowa?? kilku fotografii.

Zapraszam do zapoznania si? z kilkoma kadrami poni??ej: