Makro fotografia jest dziedzin─?, w kt??rej swych si?? pr??bowa?? chyba ka??dy fotograf. Oczywi??cie czym by by?? makro-fotograf bez zdj─?─? naszych ulubionych motyli?