Na poz??r zwyk??y owad, kt??ry potrafi doprowadzi? do sza??u nawet najbardziej spokojn? osob?. Wydawa??oby si?, ??e nic nadzwyczajnego... Jednak spogl?daj?c troszeczk? bli??ej okazuje si?, ??e mamy do czynienia ze stworem jak nie z tej planety. Mucha- poznajcie z bliska, ju?? teraz!

Poni??sze fotografie s? wynikiem testu do??wietlenia z??o??onego z dyfuzora domowej roboty w zestawieniu z lamp? b??yskow? Speedlite 580 ex II.

Dla ciekawskich:
- Canon 450d
- Tamron 90mm
- Pier??cienie po??rednie
- Lampa canon speedlite 580 ex II
- Dyfuzor homemade