Zdj─?cia Patrycji i Rafa??a ju?? mieli??cie Pa??stwo okazj─? zobaczy─?. Wraz z kole??ank─? Ol─? towarzyszyli??my tej przesympatycznej parze w zasadzie od samego rana. Zapraszam do kr??tkiego reporta??u z przygotowa?? do ceremonii za??lubin.