Pierwsze w Polsce r─?cznie malowane buty (o kt??rych pisa??em ju?? na ??amach swojego bloga) trafi??y do mojego skromnego foto-studio, gdzie mog??em przyjrze─? si─? bli??ej najnowszym trendom jakie dyktuje HiHeel.

Wnioski? Te szpilki, to z pewno??ci─? b─?dzie obiekt po??─?dania nie jednej kobiety...

Ale, nie trzeba zachwala─?, wystarczy zobaczy─? na zdj─?cia. Poni??ej zdj─?cia produktowe but??w zrobionych przez spec??w z HiHeel.

Zapraszam!