Pierwsze w Polsce r?cznie malowane buty (o kt??rych pisa??em ju?? na ??amach swojego bloga) trafi??y do mojego skromnego foto-studio, gdzie mog??em przyjrze? si? bli??ej najnowszym trendom jakie dyktuje HiHeel.

Wnioski? Te szpilki, to z pewno??ci? b?dzie obiekt po???dania nie jednej kobiety...

Ale, nie trzeba zachwala?, wystarczy zobaczy? na zdj?cia. Poni??ej zdj?cia produktowe but??w zrobionych przez spec??w z HiHeel.

Zapraszam!