Sensation 2010 to kolejny event, kt??ry wspomina si─? zawsze tak samo- z zapartym tchem! Msm-events jako agencja organizuj─?ca wydarzenie spisuje si─? za ka??dym razem wy??mienicie.. (a?? ??ezka w oku si─? kr─?ci, ??e w tym roku w Polsce nie b─?dziemy mogli uczestniczy─? w nocy bia??ego szale??stwa... ehhh...)

Zapraszam do obejrzenia zaleg??ej foto-relacji z wydarzenia z 2010 roku, oczywi??cie Hala Stulecia we Wroc??awiu


Wybrane kadry poni??ej,
pe??na fotorelacja w portalu HouseMafia.pl, pod adresami:

http://housemafia.pl/zdjecia,16.html

http://housemafia.pl/zdjecia,18.html