Boisz si─? paj─?k??w, zobacz, ??e nie taki diabe?? straszny jak go maluj─?! Raz jeszcze wpis z makro-sesji NDsC, zobacz ma??y ??wiat oczami fotografa. Prezentowane zdj─?cia obrazuj─? interesuj─?cy gatunek paj─?ka

Dlaczego?
Skakunowate, skakuny, skaczele (Salticidae) - rodzina paj─?k??w, kt??re nie tkaj─? sieci, tylko poluj─? skacz─?c na swoj─? ofiar─?. W sk??ad rodziny, maj─?cej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5 tysi─?cy gatunk??w przynale??─?cych do blisko 500 rodzaj??w, co czyni je najliczniejsz─? rodzin─? w??r??d paj─?k??w z ok. 13 proc. wszystkich gatunk??w. W Polsce stwierdzono wyst─?powanie 65 gatunk??w. Skakuny na og???? s─? niewielkich rozmiar??w, wi─?kszo??─? osi─?ga 2-12 mm, cho─? zdarzaj─? si─? osi─?gaj─?ce ok. 20-30 mm (np. z rodzaj??w Hyllus i Sandalodes) oraz takie, kt??re nie przekraczaj─? 1 mm (rodzaj Eupoa).

Chcia??by?? dowiedzie─? si─? wi─?cej? Zobacz artyku?? na wikipedii

a Tymczasem- zapraszam do galerii zdj─?─? w moim wykonaniu: